รีวิววัดภูมินทร์ น่าน ชมจิตรกรรมฝาผนัง ปูม่าน ย่าม่าน ภาพกระซิบรักที่ขึ้นชื่อ สุดแสนโรแมนติก

Reviews of Wat Phumin at Nan Thailand, Poo Man Ya Man, famous whispers love

คำฮักน้องกูปี้จักเอาไว้ในน้ำก็กลัวหนาว
จักเอาไว้พื้นอากาศกลางหาว ก็กลัวหมอกเหมยซอนดาวลงมาขะลุ้ม
จักเอาไปใส่ในวังข่วงคุ้ม ก็กลัวเจ้าปะใส่แล้วลู่เอาไป
ก็เลยเอาไว้ในอกในใจ๋ตัวชายปี้นี้ จักหื้อมันไห้อะฮิอะฮี้ ยามปี้นอนสะดุ้งตื่นเววา...

อาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษม ปราญช์เมืองน่าน

ได้แต่งคำกลอนเป็นภาษาเหนือเพื่อบรรยายถ้อยคำกระซิบของปู่ม่านย่าม่านนี้ไว้

รีวิววัดภูมินทร์ น่าน ชมจิตรกรรมฝาผนัง ปูม่าน ย่าม่าน ภาพกระซิบรักที่ขึ้นชื่อ สุดแสนโรแมนติก

วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์"

เป็นวัดที่โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันประตูไม้ทั้งสี่ทิศ

แกะสลักลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนา จิตรกรรมฝาผนังแสดงถึงชีวิตและ วัฒนธรรมของยุคสมัย

ตามพงศาวดารของเมืองน่าน วัดภูมินทร์สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2139

โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครอง เมืองน่านได้สร้างขึ้นหลังจากที่ครองนครน่านได้ 6 ปี

รีวิววัดภูมินทร์ น่าน ชมจิตรกรรมฝาผนัง ปูม่าน ย่าม่าน ภาพกระซิบรักที่ขึ้นชื่อ สุดแสนโรแมนติก

วัดภูมินทร์ เป็นวัดที่เก่าแก่คู่บ้านคูเมืองน่านมานาน วันนี้เราจะพาเพื่อนไปชมกัน

เดี๋ยวตามเรามาชมด้านในกันเลยดีกว่า ว่าจะสวยงามขนาดไหน


รีวิววัดภูมินทร์ น่าน ชมจิตรกรรมฝาผนัง ปูม่าน ย่าม่าน ภาพกระซิบรักที่ขึ้นชื่อ สุดแสนโรแมนติก

พระอุโบสถทรงจตุรมุข พระประธานจตุรพักตร์

นาคสะดุ้งขนาดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางลำตัวนาค


ตรงใจกลางประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ออก ด้านประตูทั้งสี่ทิศ

หันเบื้องพระปฤษฏางค์ ชนกันประทับ นั่งบนฐานชุกชี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย

พระอุโบสถนี้ไม่ว่าจะเดินขึ้นบันไดทิศใด จะพบพระพักตร์ของพระพุทธรูปทุกด้าน

รีวิววัดภูมินทร์ น่าน ชมจิตรกรรมฝาผนัง ปูม่าน ย่าม่าน ภาพกระซิบรักที่ขึ้นชื่อ สุดแสนโรแมนติก

วัดนี้อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองและเรือนจำจังหวัดน่าน เดินทางมาง่าย

ที่วัดภูมินทร์จะขึ้นชื่อเรื่องจิตรกรรมฝาผนังที่ไม่เหมือนที่อื่น และพระอุโบสถที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

รีวิววัดภูมินทร์ น่าน ชมจิตรกรรมฝาผนัง ปูม่าน ย่าม่าน ภาพกระซิบรักที่ขึ้นชื่อ สุดแสนโรแมนติก

สามารถเดินชมความงามได้รอบโบสถ์เลยครับ บางครั้งจะมีไกด์ท้องถิ่นเป็นน้องๆ

คอยมาเดินให้ความรู้ด้วยนะครับ

รีวิววัดภูมินทร์ น่าน ชมจิตรกรรมฝาผนัง ปูม่าน ย่าม่าน ภาพกระซิบรักที่ขึ้นชื่อ สุดแสนโรแมนติก

ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่นี่มากมายไปด้วยเรื่องราวและประวัติศาสตร์ต่างๆ เกี่ยวกับเมืองน่าน

เช่นภาพธรรมเนียมการอยู่ข่วง ของชาวไทลื้อ หรือ แสดงให้เห็นอิทธิพลตะวันตก

ที่เข้ามาผสมผสานในวิถีพื้นเมืองน่าน เป็นต้น


รีวิววัดภูมินทร์ น่าน ชมจิตรกรรมฝาผนัง ปูม่าน ย่าม่าน ภาพกระซิบรักที่ขึ้นชื่อ สุดแสนโรแมนติก

วัดภูมินทร์ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่สมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เมื่อ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยร. 4)

ใช้เวลาซ่อม นานถึง 7 ปี จิตรกรรมฝาผนังในวิหาร หลวงเขียนขึ้นในช่วงนี้

รีวิววัดภูมินทร์ น่าน ชมจิตรกรรมฝาผนัง ปูม่าน ย่าม่าน ภาพกระซิบรักที่ขึ้นชื่อ สุดแสนโรแมนติก

อาจารย์ วินัย ปราบริปู ศิลปินสายเลือดน่าน ได้แสดงความเห็นไว้ว่า

ศิลปินผู้เขียนภาพที่วัดภูมินทร์เป็นศิลปินคนเดียวกับผู้เขียนภาพที่วัดหนองบัว

ที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน หนานบัวผัน หรือ ทิดบัวผัน ช่างวาด ชาวไทลื้อ


รีวิววัดภูมินทร์ น่าน ชมจิตรกรรมฝาผนัง ปูม่าน ย่าม่าน ภาพกระซิบรักที่ขึ้นชื่อ สุดแสนโรแมนติก

นอกจากนี้ยังมีรูปเหมือนของครูบาศรีวิชัยอีกด้วย

รีวิววัดภูมินทร์ น่าน ชมจิตรกรรมฝาผนัง ปูม่าน ย่าม่าน ภาพกระซิบรักที่ขึ้นชื่อ สุดแสนโรแมนติก


รีวิววัดภูมินทร์ น่าน ชมจิตรกรรมฝาผนัง ปูม่าน ย่าม่าน ภาพกระซิบรักที่ขึ้นชื่อ สุดแสนโรแมนติก

ภายในพระอุโบสถอากาศเย็นสบาย เนื่องจากการออกแบบหน้าต่างรับลม

แม้ว่าภายนอกอากาศจะร้อนมาก แต่ภายในนี้อากาศกลับเย็นสบาย

รีวิววัดภูมินทร์ น่าน ชมจิตรกรรมฝาผนัง ปูม่าน ย่าม่าน ภาพกระซิบรักที่ขึ้นชื่อ สุดแสนโรแมนติก

รีวิววัดภูมินทร์ น่าน ชมจิตรกรรมฝาผนัง ปูม่าน ย่าม่าน ภาพกระซิบรักที่ขึ้นชื่อ สุดแสนโรแมนติก

ภาพจิตกรรมฝาผนังที่โดดเด่นเป็นพิเศษในวัดภูมินทร์แห่งนี้ก็คือ

ภาพ กระซิบบันลือโลก หรือภาพ ปู่ม่าน ย่าม่าน

ซึ่งเป็นคำเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อสมัยโบราณ ในลักษณะกระซิบสนทนากัน

รีวิววัดภูมินทร์ น่าน ชมจิตรกรรมฝาผนัง ปูม่าน ย่าม่าน ภาพกระซิบรักที่ขึ้นชื่อ สุดแสนโรแมนติก

รีวิววัดภูมินทร์ น่าน ชมจิตรกรรมฝาผนัง ปูม่าน ย่าม่าน ภาพกระซิบรักที่ขึ้นชื่อ สุดแสนโรแมนติก

นอกจากนี้ ที่ด้านนอกยังมี สถูปเจดีย์พระมาลัยโปรดโลก

ภายในจะเป็นรูปปั้นแสดงถึงนรกภูมิ เพื่อเตือนให้ระลึกถึงการก่อกรรมทำชั่ว

ในรูปแบบต่างๆ ตามตำนานที่เราเคยได้เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆ

รีวิววัดภูมินทร์ น่าน ชมจิตรกรรมฝาผนัง ปูม่าน ย่าม่าน ภาพกระซิบรักที่ขึ้นชื่อ สุดแสนโรแมนติก

รีวิววัดภูมินทร์ น่าน ชมจิตรกรรมฝาผนัง ปูม่าน ย่าม่าน ภาพกระซิบรักที่ขึ้นชื่อ สุดแสนโรแมนติก

รีวิววัดภูมินทร์ น่าน ชมจิตรกรรมฝาผนัง ปูม่าน ย่าม่าน ภาพกระซิบรักที่ขึ้นชื่อ สุดแสนโรแมนติก


แผนที่และการเดินทางมายังวัดภูมินทร์ น่าน ชมจิตรกรรมฝาผนัง ปูม่าน ย่าม่าน ภาพกระซิบรักที่ขึ้นชื่อ สุดแสนโรแมนติก

โดยรถยนต์ส่วนตัว
จากทางหลวงหมายเลข 1080 เข้าสู่ตัวเมืองน่าน ตามถนนมหายศ เมื่อผ่านวัดสวนตาล แยกขวาเข้าถนนผากอง ผ่าน เทศบาลเมืองน่าน วัดภูมินทร์อยู่ทางด้าน ขวามือ

GPS Google Map : คลิ๊กที่นี่
โพสโดย : Tuboyd
วันที่เดินทาง : 29-01-2018  (ฤดูหนาว)
ตำบลในเวียง อำเภอเมือง น่าน
Phakong, Tambon Nai Wiang, Amphoe Mueang Nan, Chang Wat Nan 55000
โพสเมื่อ : 2018-07-31 00:52:22
Tuboyd

กรุณาล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

พาชมดอกนีโมฟีล่า ที่ Hitachi Seaside Park จ.อิบารากิ
พาชมดอกนีโมฟี...
บ้านบางเขน ที่เที่ยวสไตล์ 90 มีมุมถ่ายรูปสวยๆ มีอาหาร และคาเฟ่เปิด 24 ชม
บ้านบางเขน...
รวมรูปภาพสวยๆ Latoscana สวนผึ้ง
รวมรูปภาพสวยๆ...
พาไปดูชมพูพันธุ์ทิพย์ที่สวนรถไฟ บรรยากาศดีๆ ชมพูฟรุ้งฟริ้งเต็มสวน
พาไปดูชมพูพัน...
เดินตะลุยทดสอบใจที่ สันคมมีด เขาช้างเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ กาญจนบุรี
เดินตะลุยทดสอ...
สะพานมอญ สังขละบุรี เมืองที่เวลาเดินช้า วิถีชาวมอญ กาญจนบุรี
สะพานมอญ...
พาเที่ยว จิมทอมสัน ฟาร์ม 2557 (Jim Thompson Farm) สวนดอกไม้สวยๆ ปักธงชัย นครราชสีมา
พาเที่ยว...
La Toscana สวนผึ้ง ที่พักสไตล์ยุโรปท่ามกลางหมอกบางๆ ถ่ายรูปสวยเหมือนไปเมืองนอก
La Toscana สวนผึ้ง...
AANA Resort & SPA เกาะช้าง รีสอร์ทบรรยากาศดี แต่บริการห่วย
AANA Resort & SPA...
Swiss Sheep Farm หัวหิน - ชะอำ ฟาร์มแกะ จุดแวะพักระหว่างทาง
Swiss Sheep Farm หัวหิน -...